Asociacijos narių bendrieji veiklos principai

Azartinių lošimų ir pramogų verslas yra išskirtinis savo teikiamomis paslaugomis bei teisiniu reguliavimu. Lietuvoje į šį verslą daug investavo užsienio investuotojai, kurie laikosi galiojančių įstatymų normų, taip pat kelia aukščiausius standartus savo veiklai, skaidrumui ir atvirumui. Lietuvos lošimų verslo asociacijos tikrosios narės, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės, vadovaujasi bendraisiais veiklos principais siekiant užtikrinti tvaraus verslo vystymą, didesnį lošimų sektoriaus skaidrumą bei ženkliai prisidėti prie vartotojų interesų gynimo gerinimo Lietuvoje.

Šie bendrieji LLVA veiklos principai nustato LLVA narių atsakingą, etišką ir profesionalų elgesį savo klientų, darbuotojų ir valstybės atžvilgiu. Kiekvienas LLVA narys įsipareigoja šiais bendraisiais principais vadovautis vykdant savo veiklą. Veiklos principai išskirti į tris pagrindines sritis.

apiemus_elementas2

Bendrovių sąžiningumas ir skaidrumas

 • Teikiame tik teisėtas ir Lietuvoje galimas saugaus, licencijuoto ir atsakingo lošimo paslaugas be išimčių laikydamiesi galiojančio teisinio reguliavimo normų;
 • Vykdydami veiklą taikome prevencijos bei kontrolės priemones, kurios padeda išvengti galimų pinigų plovimo atvejų ir rizikų;
 • Esame atviri ir pasiruošę bet kada atsakyti į institucijų ir kitų suinteresuotų šalių keliamus klausimus apie mūsų vykdomą veiklą;
 • Be išimčių vadovaujamės Azartinių lošimų įstatymo nuostatomis neleisdami dalyvauti azartiniuose lošimuose asmenims, kurie yra apriboję savo teisę lošti;
 • Įsipareigojame sąžiningai konkuruoti tarpusavyje ir su kitais rinkos dalyviais ir gerbti vieni kitus nepriklausomai nuo užimamos rinkos dalies ar veiklos rodiklių;
 • Populiarindami savo veiklą taikome atsakingas rinkodaros bei reklamos priemones;
 • Rūpinamės, kad mūsų darbuotojams būtų konfidencialiai pateikiama informacija apie padidėjusią probleminio lošimo riziką dirbant azartinių lošimų aplinkoje bei esant poreikiui suteikiama reikalinga pagalba;
 • Perimame geriausias Europos ir pasaulio praktikas siekiant užtikrinti kuo didesnį mūsų įmonių ir viso azartinių lošimų sektoriaus skaidrumą;

 

Tvaraus verslo vystymas

 • Vystydami verslą tikime, kad atsakingo lošimo viešinimas fizinėse lošimo vietose ir internetinėse platformose yra vienodai svarbus dėl mūsų klientų ir dėl atsakingo verslo interesų. Saugome savo reputaciją bei patikimumą siekdami užtikrinti viso sektoriaus tvarumą bei skaidrumą;
 • Palaikome nuolatinį sąžiningą ir skaidrų dialogą su valstybės institucijomis, formuojančiomis bei įgyvendinančiomis azartinių lošimų politiką ir jos priemones;
 • Remdamiesi ilgamete savo veiklos patirtimi bei turimomis kompetencijomis teikiame siūlymus bei rekomendacijas valstybės institucijoms dėl azartinių lošimų verslo reguliavimo;
 • Vykdydami lošimo veiklą didelį dėmesį skiriame socialinei atsakomybei prisidėdami prie įvairių, visai visuomenei aktualių sričių vystymo;
 • Suprasdami, kad darbas azartinių lošimų sektoriuje reikalauja specifinių žinių bei įgūdžių nuolat investuojame į savo bendrovių darbuotojų mokymą ir jų kompetencijų kėlimą temose, kurios susiję su atsakingu lošimu, klientų tapatybės, amžiaus kontrolės funkcijomis, bendruoju asmens duomenų reglamento laikymųsi ir kt.
 • Gerbdami žmogaus teises užtikriname, jog darbo vietose griežtai laikomės lygiateisiškumo principų ir kuriame nediskriminacinę darbo aplinką gerbdami bendrovių darbuotojų individualumą bei įvairovę;

 

Klientų poreikių atliepimas

 • Užtikriname saugią ir profesionaliai kontroliuojamą lošimų aplinką siūlydami savo klientams naudotis naujausiomis technologijomis paremtais sprendimais antžeminėse ir nuotolinėse lošimų vietose;
 • Siekiame prisidėti prie probleminio lošimo prevencijos iniciatyvų ir skatiname atsakingą, saugų lošimą;
 • Ypatingą dėmesį skirdami savo klientų privatumui laikomės Bendrojo asmens duomenų reglamento reikalavimų ir užtikriname visišką mūsų klientų duomenų konfidencialumą;
 • Kylančias problemas bei ginčus tarp bendrovių ir klientų sprendžiame geranoriškai laikydamiesi abipusės pagarbos ir bendradarbiavimo išsprendžiant susidariusią situaciją;
 • Savo klientams pateikiame aiškiai suprantamą ir tikslią informaciją apie mūsų siūlomas paslaugas, detaliai atsakome į visus klientams kylančius klausimus.