apie-mus2

Apie mus

Apie mus

Lietuvos lošimų verslo asociacija (LLVA) – tai bendrovių ir kitų organizacijų savanoriškas susivienijimas, įsteigtas vienyti įmones ir organizacijas, kurios besivadovaudamos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka organizuoja ar prisideda prie azartinių lošimų organizavimo.

PlačiauPlačiau
NARYSTĖ

Asociacijos nariais gali būti bet kokios teisinės formos juridiniai asmenys ar organizacijos, pripažįstančios bei atitinkančios Asociacijos įstatus ir savanoriškai pareiškę norą įstoti į Asociaciją.

Asociacijos nariai

Dabartiniai asociacijos nariai valdo licencijas ir veikia visuose azartinių lošimų segmentuose – kazino, B kategorijos lošimo automatai, lažybos, nuotoliniai lošimai, todėl asociacija atstovaus visos rinkos interesams.